Terminologie & Regelgeving

MATERIALEN

BIOBASED KUNSTSTOF

Biobased kunststoffen zijn gemaakt van materialen
uit biomassa (planten) zoals bijvoorbeeld maïs, suikerriet of zetmeel.
Ze kunnen zowel biologisch afbreekbaar als niet-biologisch afbreekbaar zijn; de term “biobased” geeft alleen de herkomst van het materiaal aan.

BIOBASED COMPOSIETEN

Biocomposieten zijn composieten die bestaan uit een
polymeer en vezel, waarvan één of beide
biobased kunnen zijn. Het polymeer kan zowel van biobased als
fossiel materiaal zijn, en de vezel kan natuurlijk of
synthetisch zijn. Voorbeelden van natuurlijke vezels zijn vlas,
hennep, hout, katoen, kokosnoot enz.

BIOLOGISCH AFBREEKBARE KUNSTSTOFFEN

Biologisch afbreekbare kunststoffen breken onder specifieke
omstandigheden binnen een bepaalde tijd af. Het materiaal
wordt door micro-organismen afgebroken tot water, kooldioxide, methaan en soms biomassa. Biologisch afbreekbaar materiaal kan zowel van biologische oorsprong zijn als gemaakt zijn van fossiele brandstoffen; de term “biologisch afbreekbaar” geeft alleen het einde van de levensduur van het materiaal aan.

RECYCLING

RECYCLING PROCES

Het verzamelen, sorteren en (mechanisch) opnieuw verwerken van gebruikte materialen tot nieuwe producten.

RECYCLAAT

Gerecycled kunststof die geschikt is voor gebruik in nieuwe producten.

MECHANISCHE RECYCLING

Vorm van recycling waarbij kunststoffen worden gescheiden
op basis van het polymeertype en vervolgens in
stukken worden versnipperd, gewassen en omgesmolten tot granulaten.

RECYCLEBAAR

Recyclebaar betekent dat het materiaal van de verpakking in theorie kan worden gebruikt voor de productie van nieuwe producten. Om verpakkingen daadwerkelijk te kunnen recyclen, moeten ze echter op de juiste manier worden gescheiden, ingezameld, gesorteerd en gerecycled.

ONTWERP MET HET OOG OP RECYCLERBAARHEID

Verschillende factoren kunnen het recyclingproces belemmeren of de kwaliteit van het recyclaat beïnvloeden. Het is belangrijk hiermee rekening te houden bij het ontwerpen van producten.

OVERIG

CIRCULAIRE ECONOMIE

Regeneratief systeem waarin producten en
materialen in kringlopen stromen zonder verlies van kwaliteit of
kwantiteit. Een circulaire economie streeft ernaar producten, componenten en materialen te allen tijde op hun hoogste nut en waarde te houden.

CARBON ZWART

Zwarte kleurstof voor kunststoffen, meestal te vinden in donkere kleuren omdat het goedkoop is en een zeer diepe kleur heeft. Carbon black absorbeert infrarood licht dat wordt gebruikt voor materiaal detectie bij recycling. Door het absorberen van het licht kan het materiaal niet gedetecteerd worden en wordt het gezien als restafval. Het wordt daardoor niet rgeecycled.

END-OF-LIFE

Behandeling van materialen en producten nadat deze zijn weggegooid. Wat verpakkingen betreft, kunnen de materialen worden hergebruikt, gerecycled, verbrand of gestort.

LEVENSCYCLUSBENADERING

Een benadering die verder gaat dan alleen rekening houden met
milieueffecten tijdens de productie van
van producten. Hierbij worden de effecten van alle levenscyclusfasen
bekeken. Levenscyclusfasen bestaan meestal uit: grondstoffen, productie, distributie, gebruik en en einde van de levensduur.

Klik op de tijdlijn stippen

2015

EU-richtlijn plastic zakken

VN-duurzaamheidsdoelen

Akkoord van Parijs inzake klimaatverandering

2017

Nieuwe Plastic Economie (NPE)

2018

Chinees verbod op invoer plastic afval

Europese Strategie voor Kunststoffen

2019

Plastic Pacten (NL, UK, FR)

Duitse verpakkingswet (Verpack G)

VN-uitvoerbeperkingen voor moeilijk te recyclen kunststoffen

Tariefdifferentiatie (NL)

2020

EU-richtlijn afvalstoffen

2021

EU – belasting op niet-gerecycleerd kunststof verpakkingsafval (0,80€/kg)

juli: EU – verbod op kunststoffen voor eenmalig gebruik en oxo-afbreekbare stoffen

2022

April: VK – belasting op plastic verpakkingen die minder dan 30% gerecycled kunststof bevatten (200 BP/ton)

2023

Italië – belasting op niet-recyclebare kunststofverpakkingen (0,45€/kg), behalve: gerecycled materiaal

Spanje – belasting op niet-herbruikbare kunststofverpakkingen (0,45€/kg)

2024

EU – Doppen vast aan flessen met een inhoud tot 3 liter

2025(EU)

25% rPET in PET-drankflessen

50% effectief gerecycled plastic verpakkingen

77% inzamelingspercentage voor wegwerp drankflessen

2029

EU – 90% inzamelingspercentage voor wegwerp drankflessen

2030(EU)

30% rPET in PET-drankflessen

55% effectief recycled plastic verpakkingen

Alle plastic verpakkingen moeten recyclebaar of herbruikbaar zijn

2050

EU – Het actieplan circulaire economie wordt gerealiseerd & de circulaire economie wordt geïmplementeerd

Wegens de snelle evolutie van de duurzaamheid in de verpakkingssector en de lokale verschillen in recyclageprocessen en wetgeving, wordt de informatie in dit document louter ter informatie gegeven.
Wij raden u aan uw lokale regelgeving te controleren op de laatste stand van zaken.